एम. गुरु प्रेम प्रसाद

एम. गुरु प्रेम प्रसाद

Professor

  +91 361 258 2608
  mgpp @ iitg ⋅ ac ⋅ in

Research Interest:

कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स, फ्रैक्टल्स और इसके अनुप्रयोग, कम्प्यूटेशनल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस।

Personal Website | Vidwan Profile

Department/Centre/School