पिनाकी मित्र

पिनाकी मित्र

Associate Professor

  91-361-2582352
  pinaki @ iitg ⋅ ac ⋅ in

Research Interest:

कम्प्यूटेशनल ज्यामिति, समानांतर एल्गोरिदम, यादृच्छिक एल्गोरिदम, अनुकूलन

Personal Website | Vidwan Profile

Department/Centre/School