Finance and Accounts
Name Office Email (@iitg.ac.in)
Head
 Dean, RGF2008
 Joint Registrar Accounts2021hosacc
Staff
 Dibya Jyoti Goswami2021djgoswami
 Lankeswar Boro2032lankeswar
 Ananta Saharia2032anantasaharia
 Anup Kumar Das2036akdas
 Banashree Patgiri2040banashree
 Bhupen Nath2035bnath
 Bristi Barnalee Deka2029bbd
 Dharmendra Singh2033dharmendra
 Dipon Lall Boishya2022dlb
 Dipti Deka2966diptideka
 Jiten Sarmah2023jitens
 Kajal Lata Brahma2039kajallata
 Kanka Sarma2030k_basak
 Kishore Kumar Medhi2038kkm
 Madan Kalita2029madan.kalita
 Madhusmita Gogoi2034g.madhusmita
 Manash Pratim Barman2032manashbarman88
 Nishit Chowdhury2040nishit017
 Priya Devi2032priyadevi
 Raj Kamal Sarmah2038rks
 Rajib Chandra Kalita2029rajibck
 Sunil Sarma2039ssarma