Mathematics
Name Office Email (@iitg.ac.in)
Head
 H.O.D.2601hodmath
Faculty
 Anjan Kumar Chakrabarty2622anjankc
 Anupam Saikia2616a.saikia
 Arabin Kumar Dey2620arabin
 Arup Chattopadhyay2635arupchatt
 Ashok Singh Sairam3727ashok
 Ayon Ganguly2639aganguly
 Bhaba Kumar Sarma2609bks
 Bhupen Deka2634bdeka
 Bikash Bhattacharjya2618b.bikash
 Chandan Pal2640cpal
 Durga Charan Dalal2615durga
 Gautam Kumar Das2626gkd
 H. Ramesh2627ramesh_h
 Jiten Chandra Kalita2614jiten
 Jitendriya Swain2625jitumath
 K. V. Srikanth2621kvsrikanth
 Kalpesh Kapoor2619kalpesh
 Kanduru Venkata Krishna2605kvk
 M. Guru Prem Prasad2608mgpp
 N. Selvaraju2611nselvaraju
 Natesan Srinivasan2613natesan
 Palash Ghosh3729palash.ghosh
 Partha Sarathi Mandal2624psm
 Pratyoosh Kumar2631pratyoosh
 Rafikul Alam2602
Direct : 9435403234
rafik
 Rajen Kumar Sinha2612rajen
 Rajesh Kumar Srivastava2630rksri
 Rupam Barman2637rupam
 Sagarmoy Dutta2629sagarmoy
 Sameer Kamal2633skamal
 Satyajit Pramanik2632satyajitp
 Shreemayee Bora2610shbora
 Shyamashree Upadhyay2628shyamashree
 Siddhartha Pratim Chakrabarty2606pratim
 Sree Krishna Anantha Sai Palaparthi2603passkrishna
 Sriparna Bandyopadhyay2617sriparna
 Subhamay Saha2638saha.subhamay
 Sukanta Pati2607
Direct : 9954449795
pati
 Swaroop Nandan Bora2604swaroop
 Sweta Tiwari2636swetatiwari
 Vinay Vilas Wagh2623vinay.wagh
Staff
 Jayanta Kumar Kalita2650jkk
 Phatik Kumar2650phatik
 Pranab Jyoti Boro3728pjboro
 Pranpratim Borgohain2643pranpratim
 Santanu Majumdar2647s.majumdar
 Trishna Choudhury2650trishna.c
Offices,Labs and Others
 Computer Lab (New Building)2641
 Computer Lab (Old Building)2648
 Conference Room2645
 Fax2649
 Office2650mathoff
 Research Lab (STS Room)2647
 Research Scholar Room2642
 Research Scholar Room (New Building)2642
 Research Scholar Room (Old Building)2646
 Security2644