Infrastructure Planning and Management Section
Name Office Email (@iitg.ac.in)
Head
 Associate Dean (IPM)-12918adoipm
 Associate Dean (IPM)-22069adoipm_2
 Dean (IPM)2061doipm
Staff
 Abhinav Gusain3041abhinavgusain
 Achyut Chandra Sarma2076achyut
 Aditya Kumar Gogoi2073gogoiak
 Alok Nath3408aknath87
 Amal Sarma2074asarma
 Amarendra Das2910ad
 Anjan Malla Chaudhury2080anjan
 Apurba Bhuyan2921apu
 Ashok Kumar3042ashok123
 Bhaskar Choudhury2068bhaskar_ghy
 Biswajit Saikia2920bsaikia
 Debojit Kumar Borah2076dkborah
 Dibyajyoti Dutta2072duttad
 Diganta Das2916digant
 Dinamani Talukdar2910dinamani
 Gajendra Chandra Nath2076gcn
 Hem Chandra Nath3402hem
 Indrajit Das3407indrajit.das
 Jayanta Sarkar2078jayanta
 Kaushik Gogoi2911kaushik.g
 Kaustav Kangkan Mahanta3040kaustavkm
 Krishna Ram Das2067krishnadas
 Kumud Barman2070kumbar
 Lalit Kumar Mishra2067lalitm
 LALLAN KUMAR G SINGH2064lkgsingh
 Madhusmita Gogoi2910g.madhusmita
 Manoranjan Das3405manoranjan.d
 Nabajyoti Talukdar2062talukdarnaba1
 Nayan Kumar Sarma2066nks
 Nirupam Roy2065niru
 Prafulla Mudoi2076pmudoi
 Prasanta Hazarika2076p_haz
 Ramani Kalita2076ramani
 Ritu Kalpa Borah2911ritukalpa
 Riyajul Islam2071riyajul
 Sanatan Barman2076sanatan
 Srikanta Senapati2077srikanta
 SUBHAM CHOUDHURY3401subhamc
 Syed Naimuddin Ahmed2910naim
 Syeda Fahmida Tasneem2080sft
 Tinku Saikia3409tinku0918
 Urrinkala Murali Naga Srinath3043muralisrinath
Offices,Labs and Others
 Security IPM Office2045