Academic Affairs
Name Office Email (@iitg.ac.in)
Head
 AR, Academic Affairs2190awanshai
 Associate Dean(Academic Affairs) PG2961adoaapg
 Associate Dean(Academic Affairs) UG2179adoaaug
 Dean(Academic Affairs)2081doaa
 Joint Registrar2192hosacad
Staff
 Dhiren Chandra Sarmah2964dcs
 A. Wanshai Shynret2190awanshai
 Aditi Hazarika2134aditihzrk
 Amarendra Das2195ad
 Bandana Khataniar2196bandana
 Biju Jyoti Pathak2196bjp
 Dr Subhajit Choudhury2192subhajit
 Hirak Jyoti Das2191hirak456
 Jayanta Das2191das.jayanta
 John Sangma Dangou2962johnsd
 Kaushik Rajbongshi2962k.rajbongshi
 Manas Kumar Sarma2195mks
 Manashi Sarkar2198manashi25
 Maradona Moshahary2198moshahary90.dona
 Md.Abdul Jabbar2058jabbar_abdul
 Naba Kumar Malakar2963nkm
 Nilotpal Sarma2194nsarma
 Nishashree Patgiri2193nisha
 Parag Sarma2195paragsarma
 Paragjyoti Sharma2962parag5351
 Pranita Kalita2962pranitak
 Rajib Boro2962rajibm
 Riju Mahato2197riju.mahato
 Sajal Mani Pathak2198sajalpathak
 Sanjib Kumar Saikia2200sks
 Saurav Choudhury2195sauravchy06
 Shyamanta Das2196shyamanta
Offices,Labs and Others
 Academic affairs Grade Cell4195
 Academic Office (Hirakjyoti Das)2191
 Exam. Office( Academic Complex )2199
 Fax2090