Married Hostel
Name Office Email (@iitg.ac.in)
Offices,Labs and Others
 Ashima Mazumdar2809
 Ashok K. A. R.2830
 B. B. Sahu2806
 Bidyut Kumar Patra2801
 C.Manthong2824
 Debadatta Pati2811
 Dilip Kr. Bissal2819
 Ganesh Thapa2804
 Gayadhar Pradhan2814
 Jnana R. Prusti2829
 Krishnamourthy H.2805
 Mamata Shamal2823
 Manjuri Hazarika2833
 Mohsen Jafarinia2802
 Mukesh Singh2832
 NA2813
 NA2812
 NA2816
 NA2810
 NA2808
 P. Albiana Kumar2818
 Pallavi Sarma2831
 Patil Ranjit S.2817
 R. P. Chapade2815
 Rajib Kr. Panigrahi2825
 Ramesh Chandra Misra2827
 S.S.Karthikeyar2826
 Sanjib Banerjee2803
 Security2820
 Srinavasa Nanka2828
 Suddhansil De2836
 Tanuja Kalita2834
 Utkal Mehta2822
 Warden NMH2807