2019 BatchAavirbhav Shukla

 • Enrollment year: 2019
 • Email: aavirbhav.shukla@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103301
 • Supervisor: Ujjwal K. Saha

Amitesh Bhagat

 • Enrollment year: 2019
 • Email: abhagat@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103304
 • Supervisor: Vinayak Kulkarni

Animesh Akhuli

 • Enrollment year: 2019
 • Email: a.animesh@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103305
 • Supervisor: Amaresh Dalal
 • Co-supervisor: Atul K. Soti

Anubhav Chatterjee

Anubhav Jha

 • Enrollment year: 2019
 • Email: ajha@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103307
 • Supervisor: Shubhadeep Mandal

Avanish Anand

 • Enrollment year: 2019
 • Email: aanand@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103324
 • Supervisor: Manmohan Pandey

Bavirisetti Sai Sampath Kumar

 • Enrollment year: 2019
 • Email: bavirisetti.sai@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103337
 • Supervisor: Manmohan Pandey

Bhavesh Dhapola

 • Enrollment year: 2019
 • Email: d.bhavesh@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103308
 • Supervisor: Pranab Kumar Mondal

Chiranjit Ray

 • Enrollment year: 2019
 • Email: cray@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103309
 • Supervisor: Gavara Madhusudhana

Desai Utkarsh Ulhas

 • Enrollment year: 2019
 • Email: u.desai@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103310
 • Supervisor: Anoop K. Dass

Harish Kumar Tomar

 • Enrollment year: 2019
 • Email: k.harish@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103326
 • Supervisor: Manmohan Pandey

Jitendra Patel

 • Enrollment year: 2019
 • Email: jitendrapatel@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103328
 • Supervisor: Niranjan Sahoo

K Samrat Yadav

Kamesh Pratap Singh

 • Enrollment year: 2019
 • Email: kpratap@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103354
 • Supervisor: P. Muthukumar

Kohinoor Debbarma

 • Enrollment year: 2019
 • Email: kdebbarma@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103312
 • Supervisor: Anoop K. Dass

Prasen Jeet Sikdar

 • Enrollment year: 2019
 • Email: pjeet@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103329
 • Supervisor: Anoop K. Dass

Rahul Prajapati

 • Enrollment year: 2019
 • Email: rahul.prajapati@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103334
 • Supervisor: Gavara Madhusudhana

Rajashree Borah

 • Enrollment year: 2019
 • Email: rborah@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103336
 • Supervisor: Ujjwal K. Saha

Rakesh Kumar Yadav

 • Enrollment year: 2019
 • Email: rakeshkumar@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103333
 • Supervisor: Niranjan Sahoo

Rohit Kumar Kesharwani

 • Enrollment year: 2019
 • Email: rohit_1995@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103315
 • Supervisor: Anoop K. Dass

Sanjeev Kumar

 • Enrollment year: 2019
 • Email: sanjeev1994@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103316
 • Supervisor: Niranjan Sahoo

Satyendra Kumar Yadav

Sharanjit Singh

 • Enrollment year: 2019
 • Email: s.sharanjit@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103318
 • Supervisor: Manmohan Pandey

Shubham Basant

 • Enrollment year: 2019
 • Email: shubham.basant@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103330
 • Supervisor: Niranjan Sahoo

Sirangu Hanuma Venkata Satish

 • Enrollment year: 2019
 • Email: s.hanuma@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103319
 • Supervisor: P. Muthukumar

Sonule Niraj Vilas

 • Enrollment year: 2019
 • Email: s.niraj@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103327
 • Supervisor: Amaresh Dalal

Sourabh Panda

Srinibash Sahu

 • Enrollment year: 2019
 • Email: srinibash.sahu@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103321
 • Supervisor: Amaresh Dalal

Topiwala Adit Dharmesh

 • Enrollment year: 2019
 • Email: t.adit@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103325
 • Supervisor: Vinayak Kulkarni

Umapathi N

 • Enrollment year: 2019
 • Email: n.umapathi@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103332
 • Supervisor: P. Muthukumar

Vivek S

 • Enrollment year: 2019
 • Email: vs@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103323
 • Supervisor: Amaresh Dalal

Yubaraj Das

 • Enrollment year: 2019
 • Email: y.das@iitg.ac.in
 • Registration No.: 194103338
 • Supervisor: Gavara Madhusudhana