• header-logo.png Department of Electronics and Electrical Engineering
    Indian Institute of Technology Guwahati
header-logo.png Department of Electronics
and Electrical Engineering
Sort by Year : 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |

Program: M.Tech | Batch: 2021 | No. of students: 94


Sl.No Name Roll No Email (@iitg.ac.in)
1 MERY HAZARIKA 214102006 meryhazarika
2 NISHITA PAUL 214102008 nishita.paul
3 AKASH KUMAR SONI 214102009 akash_kumar
4 DEBAJIT BORAH 214102010 debajitborah
5 NIKITA KUMARI 214102011 nikita_kumari
6 SUHAS P N 214102012 p.suhas
7 VAISHALI UPPERWAL 214102013 vupperwal
8 AKASH VERMA 214102014 akashverma
9 AKHILESH PRAJAPATI 214102015 pakhilesh
10 E N KEERTHANA 214102017 en
11 INDRASISH CHAKRABORTY 214102018 indrasishchakraborty
12 ISHAN TRIPATHI 214102019 ishan_tripathi
13 KATIKIREDDY SRI VARDHAN 214102020 katikireddy.sri
14 PAMUJULA SAI SUMANTH 214102021 pamujula.sai
15 PRINCE CHAUHAN 214102022 prince.chauhan
16 SARJE ALAM 214102023 sarje.alam
17 SHIKHAR TYAGI 214102024 shikhartyagi
18 VIMAL KUMAR JHA 214102025 vimalkumar
19 VISHAL SINGH 214102026 vishal_singh
20 Sqn Ldr BHAVESH KUMAR SINGHAL 214102027 bhavesh.kumar
21 Sqn Ldr AKASH KASHYAP 214102028 akash.kashyap
22 ABHIJEET ANAND 214102101 abhijeetanand
23 ANOOP SHARMA 214102102 anoopsharma
24 DNYANESHWAR HANUMANT PATALE 214102103 h.dnyaneshwar
25 GADIPE SACHIN KUMAR 214102104 g.sachin
26 GAIKWAD SHUBHAM BHIMA 214102105 gaikwadshubham
27 MURTAZA GULAMABBAS NIMACHWALA 214102106 g.murtaza
28 PRASHANT VERMA 214102107 prashantverma
29 VELAGANA LAKSHMI NARASIMHA MURTHY 214102108 vlakshmi
30 ASHISH MEENA 214102110 ashishmeena
31 DEEPAK KUMAR 214102111 deepak1997
32 RAGHUWAR JEE JHA 214102112 rjee
33 ROHIT BAGDI 214102113 rohit_bagdi
34 SAMBIT PANDA 214102114 sambitpanda
35 SANJAY KUMAR SAHU 214102115 ksanjay
36 AVIK DEY 214102201 avikdey
37 BODHAN CHAKRABORTY 214102202 b.chakraborty
38 GARIMA KUMARI 214102203 kgarima
39 HIMANSHU SHARMA 214102204 himanshusharma
40 NETAM RASHMI SATISH 214102205 nrashmi
41 PALAK SAXENA 214102206 psaxena
42 POOJA RAWAN DHANGAR 214102207 rpooja
43 UJJAWAL KUMAR SINGH 214102209 k.ujjawal
44 SIMRAN KUMARI 214102211 simrankumari
45 ARSHAD ALI 214102301 arshad.ali
46 ASHISH RAO 214102302 ashishrao
47 AVATALA PAVAN KUMAR REDDY 214102303 apavan
48 AYUSH MOHOD 214102304 ayush.mohod
49 BANAVATHU HANUMA NAIK 214102305 bhanuma
50 BUSAM SAI BHARGAV 214102306 bsai
51 DHANPAL SUJAN 214102307 dhanpal.sujan
52 HIMANSHU N BAIRWA 214102308 himanshu.n
53 KALYANI SUBHASH NAKAT 214102309 kalyanisubhash
54 NADAKUDURU DHORA VENKATA HAREESH 214102310 ndhora
55 ROHIT PAWAR 214102311 rohitpawar
56 SAKSHI KUMARI 214102312 ksakshi_kumari
57 SALADI SRUJAN 214102313 saladi.srujan
58 SANTANU SAIKIA 214102314 santanu.saikia
59 VINAY KUMAR 214102315 vkumar
60 ADITYA AGRAWAL 214102316 aditya_agrawal
61 KATTAMURI VENUSEKHAR 214102317 kvenusekhar
62 MILAN BANSAL 214102318 m.bansal
63 CHINTAKAYALA GOWRI SEETHA PRIYANKA 214102319 g.chintakayala
64 NARENDRA CHAUDHARY 214102320 nchaudhary
65 SHOBHIT SAXENA 214102321 shobhitsaxena
66 Sqn Ldr MONARK SINGH 214102322 monarksingh
67 ABHISHEK VERMA 214102401 abhishek.verma
68 ALAPATI NAGAVENKAT 214102402 alapati.nagavenkat
69 ARKAJIT SENGUPTA 214102403 arkajitsengupta
70 BASA SANJANA 214102404 basasanjana
71 BASANI SHIVA GANESH 214102405 basani.shiva
72 BESTHA GADDAM THARUN SAI 214102406 bestha.gaddam
73 BONDAPALLI SARATH KUMAR 214102407 b.sarath
74 CHAITANYA ROOP TEJASWI 214102408 crtejaswi
75 JILLELA MAHESH 214102409 jmahesh
76 MANISHA CHOUHAN 214102410 c.manisha
77 NAVEEN JASTI 214102411 naveen.jasti
78 PAWAN KUMAR 214102412 pawan.2013
79 SHIVAM CHATURVEDI 214102413 shivamchaturvedi
80 SUJAN L J L 214102414 sujan.l
81 SUYASH MISHRA 214102415 suyashmishra
82 ALA CHENCHAIAH 214102416 ala.chenchaiah
83 ASHISH KUMAR TIWARI 214102417 ashishkumar
84 DANDURI KOTI REDDY 214102418 danduri.koti
85 E AJAY 214102419 e.ajay
86 ABHISHEK KUMAR 214102501 abhishek.eee21
87 BHASKAR TAYE 214102504 bhaskar_taye
88 GUNDA PRANITH KUMAR 214102505 gpranith
89 HIMANSHU JAISWAL 214102506 hjaiswal
90 MALLAVARAM SAI HARINI 214102508 mallavaram_sai
91 MALLEMPUTI ARAVIND 214102509 maravind
92 RITIKA JAISWAL 214102510 ritika_jaiswal
93 SUSHOVAN CHAKI 214102511 schaki
94 TUSHAR RANJAN 214102512 tushar.ranjan