M.Tech. CSE 2016

Roll No.NameEmail (@iitg.ernet.in)
164101003ABHINAV ANSHUMANabhinav2016
164101004RAHUL SHARMAdonstar.rahul
164101006SHRUTI GANAPATHY SUBRAMANIANshruti.ganesh
164101009NEELESH KUMAR SHUKLAneelesh.shukla
164101010RAHUL SHARMArahul.2016
164101011NABIL NISARALI SAYYADnabil.sayyad
164101012SIBARPIT CHANDANsibarpit
164101013RAHUL KUMARrahul2016
164101016AKANKSHAakanksha.chaudhary8
164101018CHIRAG SODANIchirag.sodani
164101019SMRITI BAHUGUNAsmriti.bahuguna
164101021TAMEEM SALMAN CHOUDHURYtameem.choudhury
164101023PIYUSH SINGHALpiyush.singhal
164101024UTKARSH BHAUSAHEB PAGARutkarsh.pagar
164101025NEHA SAINInehusaini
164101029ADITYA GAURAVaditya.gaurav
164101030RACHITH CHANDRANrachith.chandran
164101034ROHIT CHAUDHARYrohit2016
164101036BHAWANA GUPTAbhawana2016
164101037SUBASHsubashm
164101040PRATHAMESH SHIVDAS RAUTprathamesh.raut
164101041SHUBHADEEP DASshubhadeep.das
164101042ANIK RANJAN MONDALanik2016
164101047PANKAJ KUMAR KALITApankajkalita
164101048SUNIT KUMAR NANDIsunitknandi
164101049THIYAM SUSMA DEVIthiyam.devi
164101051MANGIRISH AJIT KENKAREmangirish
164101052PRANAY SANGHVIs.pranay
164101054SUDIP SUPRAKASH PATIsp.sudip
164101055KANKAN BARMANb.kankan
164101057PAVAN GANESH JEEREDDYj.pavan
164101059AJINKYA SANJAY MANKARm.sanjay
164101061SUWETA SHAKYAsuweta