M.Tech. CSE 2017

Roll No.NameEmail (@iitg.ernet.in)
174101001PRASANTA ROYroy174101001
174101002DIVYAM KUMAR LAMIYANdivya174101002
174101003ABHISHEK SARKARabhis174101003
174101004SORTHIYA PARTH MANSUKHBHAIparth174101004
174101005MOIRANGTHEM KRISHNANANDA SINGHkrish174101005
174101006NADAPANA ASHWANIashwa174101006
174101007RAJESH KUMAR JHArajes174101007
174101008ASHISH RAJORIYAashis174101008
174101009SHUBHAM JAISWALshubh174101009
174101010SHUBHAM BARUAshubh174101010
174101011AYUSHI MATHURmathu174101011
174101013ANKUR GARGankur174101013
174101014PAMMI SAIRAMpammi174101014
174101015PAKA HEMA CHANDRA KUMARhema174101015
174101017ANUJ SHARMAanuj174101017
174101018SUVARIYA AMIT ASHOKBHAIamit174101018
174101019SACHIN KUMAR MADDHESHIYAsachi174101019
174101020AKHILESH YADAVakhil174101020
174101021AKANKSHA SINGHakank174101021
174101022NEELKAMALneelk174101022
174101023ARPITA YADAVyadav174101023
174101025SUBHA BANERJEEsubha174101025
174101026INDU KUMARIindu174101026
174101027SYED ZAINUL AABIDINsyed174101027
174101028TANMOY MONDALtanmo174101028
174101029PANKAJ KUMAR KAUSHIKpanka174101029
174101030MD ZAKI ANWERzaki174101030
174101032ABHINAV ARORAabhin174101032
174101034SAMUJJAL DASsamuj174101034
174101035SALIHUNDAM BABY SAI SAMEERAsamee174101035
174101036RODRIGUES RODNEY STEPHEN ROCKYrodne174101036
174101037VIVEK KUMARvivek174101037
174101039KHUSHBOO TAKkhush174101039
174101040ISHITAishit174101040
174101042PRASITA MUKHERJEEprasi174101042
174101043KRISHNA KUMARkrish174101043
174101044AJEET KUMARajeet174101044
174101045PUNEET RAJ RAIPURIAraj174101045
174101046BHUPENDRA SAKWARbhupe174101046
174101047PRIYA BADCHARIYApriya174101047
174101051RONAK GOYALronak174101051
174101054VIRAL BHARAT SHAHviral174101008
174101057AVINASH YADAVavina174101057