Students >> Phd

Sort by Year : 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |

Ankita Pandey

Roll No:166151106

+91 8235442226

Supervisor: Dr. Mahuya De

D.Senthil Kumar

Roll No:166151012

Supervisor: Dr. S.K.Nayak

JuhiKumari

Roll No:166151008

+91 9957987851

Supervisor: Prof. P.Agarwal

Manas Chakraborty

Roll No:166151108

+91 9957368288

Supervisor: Dr. S.K. Nayak

RashmiBaruah

Roll No:166151011

+91 9864296531

Supervisor: Prof. P.Goswami

Co-Supervisor: Dr. L.Barbora

Ratnadeep Das

Roll No:166151003

+91 9613007238

Supervisor: Dr. K.Kalita

Co-Supervisor: Prof. PinakeswarMahanta (part-time).

SukumarPurohit

Roll No:166151007

+91 8134031067

Supervisor: Dr. V.V.Goud