Chemistry
Name Office Residence Email (@iitg.ac.in)
Head
 H.O.D.2301hodchem
Faculty
 Abu Taleb Khan2305
Direct : 9435118593
4305atk
 Achalkumar Ammathnadu Sudhakar23294329achalkumar
 Aditya Narayan Panda23034303adi07
 Akshai Kumar Alape Seetharam3479akshaikumar
 Anil Kumar Saikia23164316asaikia
 Animesh Das34785478adas
 Anumita Paul23084304anumita
 Arun Chattopadhyay23044304arun
 Ashish Kumar Gupta23124312gupta
 Bhisma Kumar Patel23074307patel
 Bhubaneswar Mandal23194319bmandal
 Biplab Mondal23174317biplab
 Chandan Mukherjee23274327cmukherjee
 Chandan Kumar Jana23284328ckjana
 Chivukula Vasudeva Sastri23234323sastricv
 Debapratim Das33014301ddas
 Debasis Manna23254325dmanna
 Dipankar Srimani33125312dsrimani
 G Krishnamoorthy23154315gkrishna
 Gopal Das23134313gdas
 Jubaraj Bikash Baruah23114311juba
 Kalyan Raidongia33115311k.raidongia
 Kalyanasis Sahu33025302ksahu
 Kingsuk Mahata33085308kingsuk
 Krishna Pada Bhabak34765476kbhabak
 Lal Mohan Kundu23264326lmkundu
 Manabendra Ray23104310manabray
 Manabendra Sarma23184318msarma
 Mohammad Qureshi23204320mq
 Parameswar K Iyer23144314pki
 Pavan Kumar Kancharla34805480pavankancharla
 Sandip Paul23214321sandipp
 Shyam Prosad Biswas33095309sbiswas
 Subhas Chandra Pan33045304span
 Subhendu Sekhar Bag23244324ssbag75
 Sumana Dutta23224322sumana
 Sunanda Chatterjee33105310sunanda.c
 Tharmalingam Punniyamurthy23094309tpunni
 Uttam Manna34775477umanna
 Vadivelu Manivannan23064306mani
Staff
 Abhilasha Mohan Baruah23415174abhilasha
 Aniruddha Gogoi23425150agogoi
 Babulal Das23374337dasbld
 Basab Bhattacharjee2350basab.b
 Diganta Kumar Hira23505151diganta.hira
 Imdadul Islam2342imdadul
 John Sangma Dangou2350johnsd
 Lipika Nath23505003lipika
 Santanu Deka23505140sdeka
 Shyamal Kumar Mondal23505136shyamal.mondal
Offices,Labs and Others
 B.Tech. Lab2348
 Bio Inorganic Lab.3321
 Chemistry Lab3253
 Chemistry Lab 3203 (A.Chattopadhyay)2334
 Chemistry Lab 3208 (A.S.Achalkumar )3306
 Chemistry Lab 3210 (C.Mukharjee)3307
 Chemistry Lab CHEL - 005 (A.K.Saikia)2330
 Chemistry Lab CHEL-004 (B.Mondal)3321
 Chemistry Lab CHEL-006 (C.V.Sastri)3325
 Chemistry Lab CHEL-101 (A.K.Gupta)3319
 Chemistry Lab CHEL-102 (A.N. Panda)3618
 Chemistry Lab CHEL-103 (S.Paul)3322
 Chemistry Lab CHEL-104 (M. Sarma)4990
 Chemistry Lab CHEL-105 (G.Krishnamurthy)3317
 Chemistry Lab CHEL-107 (B.K.Patel)3315
 Chemistry Lab CHEL-107 (B.Mandal)3314
 Chemistry Lab CHEL-108 (S.S.Bag)3316
 Chemistry Lab CHEL-109 (M.Qureshi)3313
 Chemistry Lab CHEL-202 (K.Raidongia)4342
 Chemistry Lab CHEL-203 (D.Srimani)4341
 Chemistry Lab CHEL-204 (D.Das)2340
 Chemistry Lab CHEL-205 (S.Chatterjee)4343
 Chemistry Lab CHEL-206 (P.K.Iyer)2339
 Chemistry Lab CHEL-207 (D. Manna)4346
 Chemistry Lab CHEL-209 (S.Dutta)4339
 Chemistry Lab CHEL-302 (U.Manna)4345
 Chemistry Lab CHEL-303 (A.K.A.S.)4345
 Chemistry Lab CHEL-306 (T.Puniamurthy)2345
 Chemistry Lab CHEL-307 (C.K.Jana)4340
 Chemistry Lab CHEL-309 (K.Sahu)2331
 Chemistry Lab CHL-101 (J.B.Baruah)2338
 Chemistry Lab CHL-103 (V. Manivannan)2344
 Chemistry Lab CHL-104 (A.T.Khan )2343
 Chemistry Lab CHL-106 (K.Mahata)2335
 Chemistry Lab CHL-201 (G.Das)2346
 Chemistry Lab CHL-203 (S.P.Biswas)4348
 Chemistry Lab CHL-204 (A.Das)4347
 Chemistry Lab CHL-205 ((M.Ray)3305
 Chemistry Lab-CHEL-208 (L.M.Kundu)4338
 Chemistry Lab. CHEL-2014335
 Chemistry Lab. CHEL-2054343
 Chemistry Lab. CHEL-3034332
 Chemistry Lab. CHEL-3054333
 Chemistry Lab. CHL-2034334
 Chemistry Lab.32022333
 Chemistry Lab.CHEL-307 (C.K.Jana)4340
 Chemistry Lab  3201 (A Paul)2332
 Chemistry Lab  CHEL-308 (S.C.Pan)3318
 Chemistry Lab  CHL-206 (K.P.Bhabak)4344
 Chemistry Physical and Computer Lab3323
 CHL-102 lab (Dr. krishna P. Bhabak.)4349
 Computational Lab3320
 Computer Lab3322
 Fax2349
 Instrumantation Lab2342
 M.Sc.Lab2347
 Office2350chemoff
 Security2336
 T.A. Room2341