Finance and Accounts
Name Office Residence Email (@iitg.ac.in)
Head
 Joint Registrar Accounts2021hosacc
Staff
 Lankeswar Boro20325061lankeswar
 Ananta Saharia20325167anantasaharia
 Anup Kumar Das2036akdas
 Banashree Patgiri2040banashree
 Bhupen Nath2035bnath
 Bristi Barnalee Deka2029bbd
 Dharmendra Singh20335125dharmendra
 Dipon Lall Boishya2022dlb
 Dipti Deka2966diptideka
 Jiten Sarmah20235031jitens
 Kajal Lata Brahma2039kajallata
 Kanka Sarma20305124k_basak
 Kishore Kumar Medhi2038kkm
 Madan Kalita2029madan.kalita
 Madhusmita Gogoi2034g.madhusmita
 Manash Pratim Barman2032manashbarman88
 Nishit Chowdhury2040nishit017
 Prakash Hazarika20214021p.hazarika
 Priya Devi2032priyadevi
 Raj Kamal Sarmah20385149rks
 Rajib Chandra Kalita2029rajibck
 Sunil Sarma20395122ssarma