Research Scholars (Completed/Submitted)

 • Dheeraj Kumar Sinha (Faculty at IIIT Bhagalpur)
 • Sameer Pawanekar (AlphaIC India Pvt. Ltd.)
 • Deepak Joshi (jointly with Prof. Ratnajit Bhattacharjee) (Synopsis Held)
 • Satyabrata Dash (Synopsis Held)

Research Scholars (Ongoing)

 • Gaurav Kumar (jointly with Prof. Anil Mahanta)
 • Krishna Mohan Dwivedi (jointly with Prof. Sunil Khijwania)
 • Sunil Dutt (jointly with Prof. Sukumar Nandi)
 • Ashok Kumar Ray
 • Bikram Paul
 • Sushree Sila P. Goswami
 • Sushanta Bordoloi (NIT Trainee Teacher Category)

Research Scholars (Ongoing: Outside EEE Department)

 • Sukanta Dey (jointly with Prof. Sukumar Nandi)
 • (Dept. of Computer Science and Engineering)
 • Swati Shukla
 • (Center For Energy)
 • Praveen Tiwari (jointly with Prof. Pinakeswar Mahanta)
 • (Center For Energy)
 • Berihu Gebreyohannes Abreha (jointly with Prof. Pinakeswar Mahanta)
 • (Center For Energy)

MTech (Completed)

 • Nandlal Yadav
 • Priti Sonowal
 • V. Mahesh Kuruganti
 • Patan Imran Khan
 • Gajender Kumar
 • Nijil N.
 • Anshu Chauhan
 • Harsh Shaileshbhai Patel
 • Sushanta Bordoloi
 • Anupam Boro
 • Dipankar Bora
 • Mandeep Singh
 • Siva Namathoti
 • Ben Thomas
 • Anish Joboy Augustine
 • Srinath Satapathy

MTech (Ongoing)

 • Gaurav Agarwal
 • Saurabh Sharma
 • Rohit Jharia

BTech (Completed)

 • Samala Bhargav (2013)
 • Savalla Nikhilesh (2013)
 • Dheeraj Khoriya (2013)
 • Sidharth Maheshwari (2013)
 • Varanasi Sowmya (2013)
 • Lellapalli Vinod Kumar (2013)
 • Ashwani Kumar (2013)
 • Rahul Raj (2013)
 • Abhiraj Kumar (2014)
 • Agam Kumar Garg (2014) (GATE 2016, EC, AIR 1)
 • Dhruba Charan Muduli (2014)
 • Sunil Kumar (2014)
 • Ajay Yadav (2014)
 • Vaneet Singh Yadav (2015)
 • Ameesh Mittal (2015)
 • Sumeet Nagi (2015)
 • Kshitiz Gupta (2015)
 • B. V. S. Bharghav (2015)
 • Pratyush Khatait (2015)
 • Amarendra Tiwari (2015)
 • B. V. S. S. Naveen (2015)
 • Lokesh Pandiyar (2015)
 • Pawan Katiyar (2015)
 • Abhishek Bandejia (2015)
 • Rahul Soni (2015)
 • Jitesh Sapawat (2016)
 • Kamal Rawat (2016)
 • Rupesh Narayan (2016)
 • Ishan Mishra (2016)
 • Kunal Verma (2016)
 • Vishal Paike (2016)

BTech (Completed)

 • Adesh Raj (2017)
 • Abinash Patra (2017)
 • Shreyash Sahare (2017)
 • Vrushabh Moon (2017)
 • Abhishek Chouhan (2017)
 • Ayush Vijay (2017)
 • Snehal Bhasme Walmik (2017)
 • Naveen Sagar (2017)
 • Tanuj Agarwal (2017)
 • Mohammad Faizal (2017)
 • Rajay Prakash Moury (2017)
 • Rahul Kande (2017)
 • Shikhar Gupta (2017)
 • Shantam Raj (2017)
 • Hariharan M. (2017)

BTech (Ongoing)

 • Saumitra Sharma (2018)
 • Nikhil Menghrajani (2018)
 • Arpan Vyas (2018)
 • Rishav Karki (2018)
 • Shubham Vyas (2018)
 • Shubham Subhasis (2018)