Transliteration

Grammatical category

                  Meaning

       Pronunciation

In Asamiya

siimaanta

N.

Border.

ximantO

a]™

taai

Pro.

She.(Third person Sing. Fem).

tai

T+

tapata

Adj.

Warm.

tOpOt

TYT

taraa

N.

Star.

tOra

T

taarikha

N.

Date.

tarikh

T׻F

nihata

Adj.

Death.

nihOtO

XcT

saahitya

N.

Literature.

xahittO

acT

aty"aacaara

Adj.

Oppression.

oittasar

%T$J

aty"aadhika

Adj.

Too much.

oittadhik

%TWE

atimaatraa

Adj.

Excessive.

otimatra

%T]y

atiita

N.

Past.

otit

%TT

kitaapa

N.

Book.

kitap

ETY

aatmaa

N.

Soul.

atma

%

itimadhy"e

Adv.

In the mean time.

itimoiddhE

+T]W

uccataa

Adj.

Height.

ussOta

=JT

uttapta

Adj.

Very hot.

uttOptO

=wŠ

unnati

Adj.

Improvement.

unnoti

=~T

upasthita

N.

Present.

uposthit

=YšT

eteke

Adv.

Therefore.

EtEkE

ATE

tattba

N.

Truth.

tOttO

T

tt'kSNaat'

Adv.

Quickly.

tOtkhiOnat

Td lST

tathaapi

Con.

Yet.

tOthapi

TUY

tathaa

Con.

Like.

tOtha

TU

tathya

N.

fact.

tOithO

TU

tajabajiiy'aa

Adj.

Lively.

tOzObOzia

TL[L^

tataalike

Adv.

Immediately.

tOtalike

TT_E

tatUdhika

Adv.

Moro then that.

totUdhik

TTWE

tat'kaale

Adv.

Quickly.

tOtkale

Td E_

tat'para

Adj.

Intent.

tOtpOr

Td Y

tadanantara

Adv.

Thereafter.

tOdOntOr

TV™

tadanuruupa

Adv.

According to it.

tOdOnurup

TVXǻY

tadupari

Adv.

Besides.

tOdupori

TVY׻

tapasyaa

N.

Devotion.

tOpOsa

TYa

tabalaa

N.

Drum.

tObOla

T[_

tambu

N.

Tent.

tOmbu

T‘

tarapa

N.

Layer.

tOrOp

TY

tarala

Adj.

Liquid.

tOrOl

T_

tarUvaala

N.

Sword.

tOrUal

T_

tarka

N.

Logic.

tOrkO

TE

talatiiy'aa

Adj.

Subordinate.

tOlOtia

T_T^

tala-phaale

Adv.

Underneath.

tOlphale

T_Z_

taat'pary"a

N.

Purpose.

tatpOizO

Td Y^

taapa

N.

Heat.

tap

TY

taam

N.

Copper.

tam

T]

tikta

Adj.

Bitter.

tiktO

TN

titaa

Adj.

Bitter.

tita

TT

timi

N.

Whale.

timi

T]

tiraskaara

V.

Abuse.

tirOskar

T•

tirUtaa

N.

Woman.

tirUta

TT

tiikhaa

N.

Steel.

tikha

T׻F

tiibra

Adj.

Sharp.

tibrO

T[

tiirtha

N.

Holy place.

tirthO

TU

tiikSna

Adj.

Sharp.

tikhnO

tuccha

Adj.

Low.

tussO

TK

turante

Adj.

Quickly.

turOnte

T™

tulasii

N.

Basil.

tuloxi

T_a

tuSta

N.

Satisfied.

tustO

Tr

tRNa

N.

Grass.

trinO

TS

tRNabhUjii

N.

Herbivorous.

trinObhUzi

TS\L

tRpti

N.

Contentment.

tripti

tRSaa

N.

Thirst.

trixa

Tb

teja

N.

Blood.

tez

TL

tejasbii

Adj.

Powerful.

tezOswi

TL‘

tetiy'aa

Adv.

At that time.

tetia

TT^

tejaala

Adj.

Having much blood.

tezal

TL_

tetiy'aai

Adv.

At that very moment.

tetiai

TT^+

tenekuvaa

Pro.

Similar.

tenekua

TXE

tenekoi

Adv.

Thus.

tenekoi

TXE

tenehale

Adv.

In that case.

tenehOlE

TXc_

tela

N.

Oil.

tel

T_

tumi

Pro.( 2 person Honorific, Singular)

You.

tumi

T]

tumaalUka

Pro.( 2 person  Honorific, Plural)

You.

tumalUk

T]_E

tai

Pro.( 2 person Least Honorific, Singular)

You.

tOi

T+

tahata

Pro.(2 Person Least Honorific, Plural)

you.

tOhOt

TgcT

teoM'

Pro.(3 Person Most Honorific, Singular)

He.

tEu)

TCg