Department of Electronics and Electrical Engineering
Indian Institute of Technology Guwahati
Guwahati-781039, India

EEE Department, IIT Guwahati

B.Tech Students - 2017 batch

Electronics & Electrical Engineering (EEE)
S.No. Roll No. Name Email id (@iitg.ac.in)
1
170108001
AAYUSH aayus170108001
2
170108002
ABHISHEK RAJ raj170108002
3
170108003
ADEPU VISHAL VARDHAN visha170108003
4
170108004
ADITYA MEHNDIRATTA adity170108004
5
170108005
AMRIT SAHA amrit170108005
6
170108006
ANIKET MADHUKAR GUDADHE anike170108006
7
170108007
ASHUTOSH GUPTA ashut170108007
8
170108008
ATHARVA SHARMA athar170108008
9
170108009
BHAVYA DHING dhing170108009
10
170108010
BHOSALE RUTVIJ rutvi170108010
11
170108011
CHINKA NAGA SRIHARI naga170108011
12
170108012
DINESH KUMAR MAHAWAR dines170108012
13
170108013
DIWAKAR SHARMA diwak170108013
14
170108014
DUPPALA SREE CHANDRA chand170108014
15
170108015
GAURAV KUMAR kumar170108015
16
170108016
GHONGADE PRATIK KANBA prati170108016
17
170108017
HIMANSHU JAIN jain170108017
18
170108019
JEEVESH KAUSHIK jeeve170108019
19
170108020
JILLA VAMSI KRISHNA vamsi170108020
20
170108021
K M SUDARSHAN sudar170108021
21
170108023
MAYANK SONI mayan170108023
22
170108025
NAMAN JAIN naman170108025
23
170108026
NIKI SONOWAL niki170108026
24
170108027
NISHIT GAUR gaur170108027
25
170108028
PARAG AGRAWAL parag170108028
26
170108029
RAHUL NAGARWAL rahul170108029
27
170108030
REET AKSHAT reet170108030
28
170108031
REVANURU VINAY KUMAR vinay170108031
29
170108032
RUDRANSHU PRAJAPATI rudra170108032
30
170108033
SAHIL KUMAR sahil170108033
31
170108034
SAMEER KUMAR GHAWANA samee170108034
32
170108035
SHUBHAM KUMAR shubh170108035
33
170108036
SONU KUMARI MINA mina170108036
34
170108037
SRI HARSHA VADATHYA harsh170108037
35
170108038
TEJRAJ CHOUDHARY tejra170108038
36
170108039
UPPALA ADITYA adity170108039
37
170108041
VINAY VERMA vinay170108041
38
170108042
VISHWAJEET KUMAR SINGH vishw170108042
39
170108043
SURAJ KUMAR suraj170108043
40
170108044
ABHISHEK abhis170106003
41
170108045
SSIDDHARTH JAIN jain170107062
42
170108046
SRIJAN SANKRIT sankr170104072
43
170108047
AMIT TIWARI amit170122002
44
170108048
LAKSHYA laksh170121022
45
170108049
ANAMITRA MANDAL manda170107008
46
170108050
SARVESH ARUN CHOUSHETTI sarve170104064
47
170108051
SRISHABH SRIVASTAVA sriva170106048