Present Students:
Ph.D.
Sl.No.
Name
01 Bhaskar Jyoti Medhi
02
Mallikarjuna Reddy
03
Sudarshan Konidena
04
T Ajeeth Prabhu
05
Najrul Haque
06
Vikash Kumar Sharma
07 Ritesh Prakash
Past Students:
Ph.D.
Sl.No.
Name
01
Ashish Kumar Thokchom
02 S Yadav
03 A Ashok Kumar