Students:
 
Ph. D.:
Completed:
 1. Anand Babu Desamala (co-supervisor)
Ongoing:
 1. Chitrita Kundu
 2. Sunny Kumar (co-supervisor)
 3. Pavan Krishna Kanchi
 4. Shatrudhan Palsaniya
 5. Siddharth Thakur
M. Tech.:
 1. Diwakar Reddy (2010-2011)
 2. Mahammed Saquib (2011-2012)
 3. Prankur Dixit (2012-2013)
 4. Vinayak Vijayan (2012-2013)
 5. Babul Daimary (2013-2014)
 6. Pradeep Kumar Ramteke (2013-2014)
 7. Sidhharth Thakur (2014-2015)
 8. Pankaj Vardhe (2015-2016)
B. Tech.:
 1. Kiran Nandamuri (2010-2011)
 2. Venkat Mahanth Sanka (2010-2011)
 3. Praveen Kumar (2011-2012)
 4. Shailesh Singh Dangwal (2011-2012)
 5. Rajani Kant Boro (2012-2013) (MTech, IIT Guwahati)
 6. Bharath Srikanth (2012- 2013) (MS, Stanford University)
 7. Pramod Kumar Maurya (2012-2013)
 8. Vishnu Chauhan (2012-2013)
 9. Akshay Sridhar (2013-2014)   (MS, Oxford University)
 10. Bidyut Changmi (2013-2014)
 11. Lakshmanji Verma (2014-2015)
 12. Rajan Kumar (2014-2015)
 13. Vineet Doshi (2014-2015)
 14. Anurag Jhaver (2015-2016)
 15. Aashish Suthar (2015-2016)
 16. Mohit Kumar (2015-2016)